מדריך משכנתא,השוואת משכנתאות

משכנתא

מדריך משכנתא,השוואת משכנתאות
Home » חישוב משכנתא

חישוב משכנתא

כידוע, המשכנתא היא אחת ההלוואות הגדולות ביותר שלוקח האדם במהלך חייו – ובדרך כלל, ההלוואה הגדולה ביותר. התנאים של המשכנתא יקבעו למשך עשרות השנים הבאות מהו סכום הכסף שמשק הבית יצטרך להפנות מדי חודש עבור החזר ההלוואה. לפיכך לפני ההחלטה על המשכנתא המועדפת יהיה זה נבון להשקיע מאמץ מסוים, כדי לבצע חישוב משכנתא – כלומר, חישוב ההחזר החודשי הצפוי .

הכלל אומר, שחישוב זה מתבצע על פי שלושה גורמים: הסכום של המשכנתא, הריבית של המשכנתא ותקופת המשכנתא. כדאי לשים לב, שהמשכנתא הינה הלוואה זולה, ויש אפשרות לקחת במסגרתה סכום גדול יותר מעלותה של הדירה הרצויה. בעודף של הכסף ניתן להשתמש כדי לרכוש מוצרים הדרושים לכם – למשל, מכונית. עקרונית, ככל שתקופת המשכנתא גדולה יותר, גם הריבית שתידרש תהייה גדולה יותר ובסיכומו של דבר ישולם יותר כסף. מכאן נובע בברור, שכדאי להקטין את תקופת המשכנתא, אלא שהלווה לא תמיד נמצא במצב פיננסי טוב דיו, שיאפשר לו לבחור בתקופת משכנתא מינימאלית.

מחשבון בסיסי

כדי לעשות חישוב משכנתא, מומלץ לעשות גלישה ברשת האינטרנט לצורך איתור מחשבון משכנתא ידידותי. במחשבון בסיסי נידרש להזין את הפרמטרים החשובים הבאים: כמה כסף אנחנו צריכים, לאיזו תקופת זמן ניקח את המשכנתא (בדרך כלל, נקליד את התקופה בחודשים), ובאיזו ריבית. מחשבון משכנתא כזה יציג לנו את גובה ההחזר החודשי הצפוי עבור התקופה המדוברת, וכן מהו סך הכל תשלומי הריבית שישולמו להחזרת המשכנתא. נוכל גם נקבל בטבלה מסודרת את רשימת כלל התשלומים הצפויים לכל חודש, עם פירוט הערכים החשובים – ההחזר חודשי, הריבית ששולמה, ומהו הסכום שנותר להשלמת החזר כלל המשכנתא.

מחשבון משכנתא בסיסי, שתואר לעיל, אינו מתייחס לשינויים במדד המחירים הצרכן, מתוך הנחה (שאינה מבוססת על המציאות) שלא יהיו שינויים כאלה. עם קצת מאמץ, אפשר למצוא ברשת מחשבונים, המאפשרים להזין הערכה של השינויים הצפויים במדד, והם ייכללו בחישוב הכולל. יש מחשבונים מורכבים אף יותר, המתאימים לחישוב משכנתאות הצמודות לריבית פריים. יש לשים לב לאיזו שיטת חישוב מהמקובלות במשכנתאות (לוח שפיצר, קרן שווה, לוח סילוקין גרייס מלא, לוח סילוקין גרייס חלקי ולוח סילוקין בלון) עונה המחשבון.

ייעוץ

אבל לרוב מחשבון משכנתא אינו מדייק, פשוט כיוון שהסכומים בדרך כלל מוצמדים למדדים כלשהם, ואדם מהישוב יתקשה להעריך שינוי צפוי במדד המחירים או בריבית במשק. כלומר, כדאי לשקול פנייה ליועץ משכנתאות מומחה כדי שיסייע לנו לבצע חישוב משכנתא מדוקדק ומעמיק יותר. אבל המחשבונים ברשת טובים דיים כדי לתת הערכה ראשונית באילו עלויות מדובר.

מחזור משכנתא

אם לקחנו משכנתא שטרם נפרעה, ובמשק נמצא מצב של ירידת ריבית, מומלץ לבצע חישוב מיוחד. המטרה בחישוב זה היא לבדוק אם כדאי לנו לפרוע את המשכנתא הנוכחית ולקחת במקומה משכנתא אחרת, כלומר לבצע את מה שמכונה בעגה המקצועית "מחזור משכנתא". החישוב ייקח בחשבון את הנתונים של שתי המשכנתאות, ולא יתעלם גם מהקנסות למיניהם שנידרש לשלם עבור סגירה מוקדמת של המשכנתא הנוכחית. גם לצורך זה ניעזר במחשבונים המפוזרים ברשת האינטרנט, אותם אפשר לאתר בקטגוריה של מחשבוני מחזור משכנתא. במחשבון נתבקש להזין זה מול זה את שיעורי הריבית של שתי המשכנתאות, וכן את יתרת משכנתא, את ההחזר החודשי הנוכחי, את אורך התקופה של המשכנתא החדשה, ועלויות נוספות: קנסות ועמלות. המחשבון יציג לפנינו את ההחזר החודשי הצפוי ונתונים אחרים, ובעיקר נוכל להתרשם מהסכום הכולל של החיסכון הצפוי לנו עם מחזור המשכנתא. כמובן, גם בין המחשבונים אלה יש מדויקים יותר ופחות.

כידוע, המשכנתא היא אחת ההלוואות הגדולות ביותר שלוקח האדם במהלך חייו – ובדרך כלל, ההלוואה הגדולה ביותר. התנאים של המשכנתא יקבעו למשך עשרות השנים הבאות מהו סכום הכסף שמשק הבית יצטרך להפנות מדי חודש עבור החזר ההלוואה. לפיכך לפני ההחלטה על המשכנתא המועדפת יהיה זה נבון להשקיע מאמץ מסוים, כדי לבצע חישוב משכנתא – כלומר, חישוב ההחזר החודשי הצפוי .

הכלל אומר, שחישוב זה מתבצע על פי שלושה גורמים: הסכום של המשכנתא, הריבית של המשכנתא ותקופת המשכנתא. כדאי לשים לב, שהמשכנתא הינה הלוואה זולה, ויש אפשרות לקחת במסגרתה סכום גדול יותר מעלותה של הדירה הרצויה. בעודף של הכסף ניתן להשתמש כדי לרכוש מוצרים הדרושים לכם – למשל, מכונית. עקרונית, ככל שתקופת המשכנתא גדולה יותר, גם הריבית שתידרש תהייה גדולה יותר ובסיכומו של דבר ישולם יותר כסף. מכאן נובע בברור, שכדאי להקטין את תקופת המשכנתא, אלא שהלווה לא תמיד נמצא במצב פיננסי טוב דיו, שיאפשר לו לבחור בתקופת משכנתא מינימאלית.

מחשבון בסיסי

כדי לעשות חישוב משכנתא, מומלץ לעשות גלישה ברשת האינטרנט לצורך איתור מחשבון משכנתא ידידותי. במחשבון בסיסי נידרש להזין את הפרמטרים החשובים הבאים: כמה כסף אנחנו צריכים, לאיזו תקופת זמן ניקח את המשכנתא (בדרך כלל, נקליד את התקופה בחודשים), ובאיזו ריבית. מחשבון משכנתא כזה יציג לנו את גובה ההחזר החודשי הצפוי עבור התקופה המדוברת, וכן מהו סך הכל תשלומי הריבית שישולמו להחזרת המשכנתא. נוכל גם נקבל בטבלה מסודרת את רשימת כלל התשלומים הצפויים לכל חודש, עם פירוט הערכים החשובים – ההחזר חודשי, הריבית ששולמה, ומהו הסכום שנותר להשלמת החזר כלל המשכנתא.

מחשבון משכנתא בסיסי, שתואר לעיל, אינו מתייחס לשינויים במדד המחירים הצרכן, מתוך הנחה (שאינה מבוססת על המציאות) שלא יהיו שינויים כאלה. עם קצת מאמץ, אפשר למצוא ברשת מחשבונים, המאפשרים להזין הערכה של השינויים הצפויים במדד, והם ייכללו בחישוב הכולל. יש מחשבונים מורכבים אף יותר, המתאימים לחישוב משכנתאות הצמודות לריבית פריים. יש לשים לב לאיזו שיטת חישוב מהמקובלות במשכנתאות (לוח שפיצר, קרן שווה, לוח סילוקין גרייס מלא, לוח סילוקין גרייס חלקי ולוח סילוקין בלון) עונה המחשבון.ייעוץ

אבל לרוב מחשבון משכנתא אינו מדייק, פשוט כיוון שהסכומים בדרך כלל מוצמדים למדדים כלשהם, ואדם מהישוב יתקשה להעריך שינוי צפוי במדד המחירים או בריבית במשק. כלומר, כדאי לשקול פנייה ליועץ משכנתאות מומחה כדי שיסייע לנו לבצע חישוב משכנתא מדוקדק ומעמיק יותר. אבל המחשבונים ברשת טובים דיים כדי לתת הערכה ראשונית באילו עלויות מדובר.

מחזור משכנתא

אם לקחנו משכנתא שטרם נפרעה, ובמשק נמצא מצב של ירידת ריבית, מומלץ לבצע חישוב מיוחד. המטרה בחישוב זה היא לבדוק אם כדאי לנו לפרוע את המשכנתא הנוכחית ולקחת במקומה משכנתא אחרת, כלומר לבצע את מה שמכונה בעגה המקצועית "מחזור משכנתא". החישוב ייקח בחשבון את הנתונים של שתי המשכנתאות, ולא יתעלם גם מהקנסות למיניהם שנידרש לשלם עבור סגירה מוקדמת של המשכנתא הנוכחית. גם לצורך זה ניעזר במחשבונים המפוזרים ברשת האינטרנט, אותם אפשר לאתר בקטגוריה של מחשבוני מחזור משכנתא. במחשבון נתבקש להזין זה מול זה את שיעורי הריבית של שתי המשכנתאות, וכן את יתרת משכנתא, את ההחזר החודשי הנוכחי, את אורך התקופה של המשכנתא החדשה, ועלויות נוספות: קנסות ועמלות. המחשבון יציג לפנינו את ההחזר החודשי הצפוי ונתונים אחרים, ובעיקר נוכל להתרשם מהסכום הכולל של החיסכון הצפוי לנו עם מחזור המשכנתא. כמובן, גם בין המחשבונים אלה יש מדויקים יותר ופחות.

אנא מלא את פרטיך לשם קבלת סיוע ומידע מנציג מומחה למשכנתאות

אנא מלא את פרטיך לשם קבלת סיוע ומידע מנציג מומחה למשכנתאות

מעוניינים לקבל הצעת מחיר לביטוח משכנתא

בשליחת הודעה אני מאשר שקראתי ואישרתי את תנאי השימוש ואני מאשר קבלת הצעות ודיוור.

אנא מלא את פרטיך לשם קבלת סיוע ומידע מנציג מומחה למשכנתאות

פנייתך התקבלה. יועץ משכנתאות יחזור אליך בהקדם.
רוצה לקבל הצעה משתלמת לביטוח משכנתא?

השאירו פרטים וקבלו הצעה אטרקטיבית
לביטוח משכנתא מסוכן או חברת ביטוח למשכנתאות