מחשבון משכנתא

אנא הזינו את הפרטים הפיננסים על מנת לקבל הערכה לגבי המשכנתא וההחזר החודשי. החישובים במחשבון הינם סימולציה בלבד.

סכום המשכנתא
0 150,000 300,000 500,000 900,000 1,200,000 1,700,000 מעל 1,800,000
מספר שנים
0 3 5 7 13 20 27 30
ריבית שנתית (%)
0% 1.7% 2.5% 4.3% 5% 6.7% 8.5% מעל 9%
החזר חודשי