מחשבון משכנתא

אנא הזינו את הפרטים הפיננסים על מנת לקבל הערכה לגבי המשכנתא וההחזר החודשי. החישובים במחשבון הינם סימולציה בלבד.

סכום המשכנתא
0 500,000 1,200,000 1,700,000
מספר שנים
0 3 5 7 13 20 27 30
ריבית שנתית (%)
0% 1.7% 2.5% 4.3% 5% 6.7% 8.5% מעל 9%
החזר חודשי
1,000 2,000 3,000 4,000 6,000 7,000 9,000 מעל 10,000